Gerard van Balsfoort, voorzitter Redersvereniging voor Zeevissers