Bertwin Bergman, Boswachter bij Staatsbosbeheer: 'Het ecosysteem in de Oostvaardersplassen is in balans, dat is uniek voor Nederland'