6 februari | Fillon, stemwijzer, en de waarde van 'sorry'