'Nieuwe wetgeving aankondigen over burgerschap is heel merkwaardig'