Kuzu: 'Jongeren hebben in het verleden met trollen gedold'