17 februari | Verkiezingstijd en dus hypotheekrentetijd