'Doodslag staat wel op de tenlastelegging maar er wordt niet voor gepleit'