'Theoretisch mogelijk dat er informatie over wordt gegeven'