Koenders: signaal afgeven aan Turkije gaat even voor relatiedoelen