'Inlichtingendiensten zitten niet op dit soort publiciteit te wachten'