'Voor Pasen is er echt geen kabinet, dat duurt even'