'Het is meer dan de helft van uitgaven aan gezondheidszorg'