Ko Colijn, defensiespecialist: 'Er wordt nog niet gezegd wie'