'Het is de enige vrucht die zo veel goede vetten bevat'