'In de VS is de capaciteit vaak veel groter dan het aantal reizigers'