'Het is de aangewezen informateur die verkenningsgesprekken voert'