Mede door nieuwe privacywetgeving wordt privacy s…