'Uiteindelijk bepaalt iedere partij waar die uitkomt.'