De manier waarop zorg gefinancierd en georganisee…