Job Swank, directeur Monetaire zaken en Financiële stabiliteit van De Nederlandsche Bank