Segers: 'Op allerlei terreinen zijn stappen denkbaar'