Dijksma: 'reizigers verblijden met spitsheffing niet heel logisch'