Paul Frissen, bestuursvoorzitter Nederlandse School voor Openbaar Bestuur: 'geef burgers meer gelegenheid hun stem uit te brengen'