'Meeste kosten liggen bij het forensisch onderzoek'