'Die wachtlijsten zijn vooral voor niet-spoedeisende operaties'