'Oproep aan het kabinet: koester deze kip met de gouden eieren'