'Jongeren knippen middagje wiettoppen voor 500 euro'