'Het is naïef om te denken dat de problemen bij de grens ophouden'