'Een jongere werkgever is geneigd minder gunstige uitspraken te doen'