Deel 1: 'Het gaat om de resultaten en niet om de goede bedoelingen'