'Het gaat om respect, discipline en kameraadschap'