'De Canadezen wisten de Amerikanen redelijk in de luren te leggen'