'Met name dat woord respectvol hebben we echt inhoud gegeven'