Asscher: 'Er is absoluut geen sprake van een crisissfeer'