'We gaan steeds meer naar één vraaggestuurde mobiliteitsmarkt'