'Het is niet zonder meer gezegd dat dit Rusland gaat lukken'