Humanistisch raadsman Martijn Zwiers van marineschip Zijner Majesteits Zeeland