'Onderdeel blijven van de interne markt is echt van levensbelang'