'Slachtofferisme is misschien wel één van de grootste problemen van onze maatschappij'