Er bestaan markten waar de digitalisering nog nie…