'Volgens Immanuel Kant durfden mensen gewoon niet kritisch te denken'