'Het ideaal van de sociaal-democratie is een volstrekte mislukking'