De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)…