'Ook de rol van de toezichthouder, de AFM, moet geëvalueerd worden.'