Aan de rechtsgang rondom een snelheidsovertreding…