Gaswinning in Groningen, het Wiv-referendum en het vertrek van Petra Grijzen