'Regen boven de woestijn is lastig, maar fossiel-water zou een oplossing kunnen zijn.'