'De raad van commissarissen heeft mijn mening gevraagd en die heb ik gegeven.'