'De mate waarin wordt gereguleerd is tamelijk vergaand'