Een dun schilletje op een pingpongbal ergens in een zonnestelsel